DỰ ÁN HỖN HỢP ĐỖ XE, VĂN PHÒNG CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ

Dự án là tổ hợp của Khu hỗn hợp văn phòng thương mại dịch vụ và Khu văn phòng công nghệ và dịch vụ, lưu trú ngắn hạn. Dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ hỗn hợp, góp phần nâng cao tiện ích trong Khu công nghiệp Sài Đồng B cũng như khu vực lân cận.